Ідея
Кожен підприємець знаходиться у полі діяльності, де постійно стикається з випробуваннями, що пов’язані з особистісними питаннями, бізнесом чи відповідальністю вищого рівня — добробутом багатьох людей, ходом суспільних процесів чи майбутнім країни.
Знаходити рішення та самотужки долати виклики у часи загальної турбулентності та непередбачуваного майбутнього — складне завдання навіть для найдосвідченішого лідера бізнесу. У спільноті учасників зі схожими життєвими обставинами та діяльністю, спільними принципами та атмосферою взаємопідтримки можна не лише гнучко вирішувати власні запити та долати виклики, але й відкривати нові перспективи та можливості у різних сферах.
CEO Club об’єднує лідерів бізнесу, які реалізували себе як управлінці, уже мають достатній капітал і соціальну вагу та свідомі своєї відповідальності й міри впливу на стан дійсності довкола. Вони націлені бути гідними своєї ролі у суспільстві та прагнуть зростати в усіх аспектах свого життя, з жагою до знань і нових досвідів.
Клуб вбачає за призначення своєю діяльністю сприяти масштабуванню особистості таких бізнес-лідерів і їхньому перетворенню на впливову соціально відповідальну силу.
Ідея
Кожен підприємець знаходиться у полі діяльності, де постійно стикається з випробуваннями, що пов’язані з особистісними питаннями, бізнесом чи відповідальністю вищого рівня — добробутом багатьох людей, ходом суспільних процесів чи майбутнім країни.
Знаходити рішення та самотужки долати виклики у часи загальної турбулентності та непередбачуваного майбутнього — складне завдання навіть для найдосвідченішого лідера бізнесу. У спільноті учасників зі схожими життєвими обставинами та діяльністю, спільними принципами та атмосферою взаємопідтримки можна не лише гнучко вирішувати власні запити та долати виклики, але й відкривати нові перспективи та можливості у різних сферах.

CEO Club об’єднує лідерів бізнесу для спільного подолання викликів через взаємопідтримку, розвиток та можливості для співтворення.

Ролі, через які клуб реалізовує своє призначення:

Cпільнота рівних
об’єднує лідерів у спільноту рівних, що вміють співпрацювати
Середовище довіри
оберігає середовище довіри для розбудови міцних союзів та ефективної співпраці
Точка опори
слугує точкою опори у невизначеності
Можливості для розвитку
створює можливості для розвитку особистості та бізнесу
Незалежний простір
виступає незалежним простором для суспільно важливих дискусій
Значущі ідеї
допомагає втілювати та масштабувати значущі ідеї через спільні impact-проєкти
У основі спільноти клубу закладені засадничі принципи, які усвідомлені та прийняті усіма учасниками. Це не формальні критерії, які можливо перевірити, а внутрішні переконання кожного з членів CEO Club. Підтримка цих принципів усіма учасниками дозволяє будувати довіру та різні рівні взаємодії всередині спільноти.
Чітка проукраїнська позиція
Прагнення до безперервного навчання та самовдосконалення
Відкритість до взаємодії та співпраці
Готовність робити свій внесок у розвиток спільноти
Повага до інших учасників
Докладніше про членство
Етос відповідального підприємця
CEO Club виокремив орієнтири розвитку, які стають дороговказом та стилем життя для членів спільноти.
Лише той може змінювати світ на краще, хто здатен споглядати нову реальність і жити в ній. Це поєднання новаторства та цінностей властиве специфічному типу людей — відповідальним підприємцям. Орієнтири CEO Club допомагають не губитися на шляху і прокладати ефективні маршрути до реалізації себе як лідера.
Орієнтири розвитку членів CEO Club
Відповідальність
1
Розширення меж своєї відповідальності за рамки бізнесу — як перед людьми, які пов’язані з бізнес-діяльністю, так і за стан справ у суспільстві.
2
Увага до соціальних проблем і різні форми участі у розв’язанні цих проблем, зокрема ініціатива значущих соціальних проєктів, участь у їх розробці та реалізації. Оптимізація наявного соціального ладу й активне неприйняття його недосконалостей.
3
Діяльність, орієнтована на особисту відповідальність перед суспільством загалом, відповідальність за майбутнє країни та перед прийдешніми поколіннями.
Етичність
1
Усвідомлення себе соціальним діячем і прийняття всіх моральних імперативів, які передбачає ця роль (важливість спільного блага, моральне судження як невіддільна частина будь-якої діяльності).
2
Наявність комплексу моральних якостей, які відповідають ролі соціального служіння та морального авторитету для громадян. Становлення як морального авторитету та лідера думок, готовність до боротьби з вадами соціальної системи.
3
Статус морального авторитета значущого соціального масштабу, готовність іти на ризики й можливу шкоду власним інтересам заради моральних принципів і цінностей.
Мислення
1
Готовність розвивати власні інтелектуальні здібності, визначення своїх проблем і завдань в інтелектуальній сфері, конкретні кроки з реалізації програми особистісного розвитку й опанування гуманітарних компетенцій.
2
Системна інтелектуальна підготовка/вишкіл за основними гуманітарними/соціокультурними питаннями, а саме розуміння особливостей:

— сучасного світу й місця людини в ньому
— розвитку суспільства
— природи української дійсності
— сенсу основних культурних сфер
— спроможності мислення.
3
Поглиблений інтерес до сенсу гуманітарних проблем, авторські інтелектуальні ініціативи та розробки.
Взаємодія
1
Усвідомлення завдання розвитку здібностей до взаємодії, визначення своїх проблем у цій сфері та напрацювання відповідних умінь за трьома векторами:

— спілкування
— публічні виступи (риторика)
— робота в команді
2
Майстерність продуктивного спілкування, опанування навичок публічного мовлення та дискусії, здатність до результативної спільної роботи над проєктами.
3
Уміння ініціювати діалог і приводити його до ефективних результатів; розвинена навичка публічних виступів, зокрема в мас-медіа та письмово; здатність створювати ефективні команди, об’єднувати їх в організації та створювати суспільні рухи.
Креативність
1
Здатність перенести себе в нову роль, перезібрати й перевинайти себе в цій ролі.
2
Уміння гнучко реагувати на суспільні запити та соціальні виклики, знаходити рішення у кризових і проблемних ситуаціях, нестандартно підходити до реалізації соціальних проєктів, відкривати та створювати себе.
3
Відкриття нових перспектив і можливостей розвитку в різних сферах, ініціювання й реалізація продуктивних проєктів розвитку суспільства та його ключових сфер.
Поширення етосу
CEO Club прагне поширювати особливий етос не лише на своїх членів, а й за межі спільноти.
Що більше людей візьмуть на себе відповідальність за позитивні зміни у своєму оточенні, будуть зацікавлені у розширенні власних горизонтів, плекатимуть високі моральні стандарти й розвиватимуть навичку культури дискусії, то легше буде взаємодіяти й об’єднуватися для дієвих змін у світі.